Aktiviteter

- Skapa nätverk, mellan medlemsklubbarnas olika funktionärer i syfte att utöka och underlätta samarbetet mellan medlemsklubbarna.
- Utveckla Internetportalen "singelporten.se" för att kunna informera om den ideella singelklubbsverksamheten i Sverige samt kunna underlätta kommunikationen mellan medlemsklubbarna och dess medlemmar.