Aktuellt - Allmänt

VÄLKOMMEN TILL SINGELPORTEN !!!

 Lite historik…..!

 

Singelporten har som allting annat sin egen historia. Inte så långt tillbaka i tiden, men förhoppningsvis långt, långt in i framtiden.

 

Håkan Thörner (Västerås) och Benny Jakobsen (Norrköping) hade fått en lysande idé någon gång i början av 2000-talet. Den lysande idén var ett bildande av ett nätverk för alla Sveriges singelklubbar. Det förberedande mötet för bildandet var planerat till sensommaren 2002 i Västerås. Benny fick tyvärr inte vara med oss. Han avled hastigt sommaren 2002. Men Håkan drog skutan vidare och mötet ägde rum som planerat, där en interimsstyrelse bildades.

 

Ett år senare, närmare bestämt 1 november 2003, i Norrköping, hölls det första mötet där alla sedvanliga punkter avhandlades för Singelportens bildande.

 

Under de följande åren har en internetportal byggts upp, för tillfället är 19 olika singelklubbar anslutna och där även en del av klubbarna har sin hemsida med olika aktiviteter till beskådande.

 

Håkan Thörner var den självklara ordföranden fram till år 2006 då han avgick av personliga skäl. Och det var ett angenämt sådant. Han äktade sin tilltänkta i New York på hösten 2006. Lördagen 25 mars 2006 i Linköping, valdes Elisabeth Andersson från Västerås till ny ordförande, tyvärr avgick även hon av personliga skäl under hösten samma år.

 

På självaste nyårsafton 2006, på e.m. ringde Håkan mig och övertalade mig att bli den nya ordföranden (tf tills vidare) som skulle försöka få Singelporten till det aktiva, självklara nätverket för alla singelklubbar som det från början var tänkt. Jag var väldigt tveksam först, men tänkte att vad sjutton, jag kan inte mer än göra mitt bästa och går det inte så går det inte!

 

I Jönköping 31 mars 2007 valdes jag till ny ordförande för Singelporten och fick förnyat förtroende även för 2008, på årsmötet i Falun, 15 mars 2008. I samband med årsmötena har respektive värdklubb anordnat middag med dans och vissa har även haft underhållning i form av egenhändigt snickrade revyer som har varit mycket uppskattade.

 

Jag har funnit uppdraget intressant och mötet med människor har alltid fascinerat mig. Därför tackade jag ja till ett år till och hoppas och tror att Singelporten kommer att bli en eftersökt mötesplats för otaliga singlar i vårt avlånga land.

 

Utöver ordföranden består styrelsen av viceordförande, sekreterare, kassör samt webbmaster. För närvarande får webbmaster hjälp av kassören som är en hejare på datorer. Med bra medarbetare kan vi tillsammans utveckla portalen till en ännu mer attraktiv mötesplats för båda ”gamla” och nya medlemsklubbar.

 

Linköping 2008-04-10

 

Vid pennan

Alli Andersson


Vill Du veta mer så hör gärna av Dig !

ordforande@singelporten.se