Aktuellt - Fester

S I N G E L P O R T S F E S T E R

Här presenteras fester där medlemmar i Singelportens alla medlemsklubbar är välkomna att bli med. Är Du intresserad, vänd Dig då i första hand via Din klubbs "Singelportskontaktperson" direkt till den arrangerande medlemsklubben i Singelporten.

("Föreningen Singelporten" arrangerar inga fester men har en "Festansvarig" i styrelsen som koordinerar festinformation inom nätverket).

VÄLKOMMEN !

P.S. Har Du några förslag eller funderingar beträffande upplägget för fester presenterade i Singelporten, så hör gärna av Dig till Festansvarig !


ordforande@singelporten.se


Singelportenfester