Singelportens målsättning

Föreningens målsättning är att, på uppdrag av medlemsklubbarna, öka möjligheterna att utveckla den ideella singelklubbsverksamheten i Sverige. Medlemsklubbarna ansvarar dock själva till fullo för sin egen verksamhet inför sina medlemmar och övriga berörda.