Singelportens Styrelse

(Valda i Linköping 2013-03-30)
(Nästa årsmöte i Göteborg 2014-04-19

Ordförande:

Kassör:
Thomas Svensson, Norrköping
Tel: 011 - 14 48 83
t-svensson@telia.com

Sekreterare:


Webbmaster:
Thomas Svensson, Norrköping
t-svensson@telia.com

Revisorer:
Thomas Benjaminsson, Göteborg
Göran Carlsson, Norrköping

Valberedning: