Aktuellt - Resor

S I N G E L P O R T S R E S O R

Går ej att använda denna sida för inlägg använd övrigt!


Är Du intresserad, vänd Dig då i första hand via Din klubbs "Singelportskontaktperson" direkt till den arrangerande
medlemsklubben i Singelporten eller annan anvisad person.


VÄLKOMMEN !

P.S. Har Du några förslag eller funderingar beträffande
upplägget för resor presenterade i Singelporten, så hör
gärna av Dig till Ordförande.


ordforande@singelporten.se